Het AM rijbewijs

Om in een brommobiel te mogen rijden is het noodzakelijk om een AM rijbewijs te hebben.

In onderstaand overzicht staat beknopt aan welke voorwaarden men moet voldoen.
Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Wij adviseren u dan ook in geval van twijfel, of voor de zekerheid, dit zelf te controleren en na te vragen.

 

Op 1 oktober 2009 is er een eind gekomen aan de mogelijkheid het bromfietscertificaat om te wisselen voor een nieuw AM Rijbewijs. Hiermee is dit rijbewijs nog het enige wettelijke document dat recht geeft op het besturen van een brommobiel.

Op 1 maart 2010 is het praktijkexamen ingevoerd voor brom- en snorfietsen en dus ook voor brommobielen.

Theorie examen brommobiel

Om een brommobiel te mogen besturen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs AM. Indien u een rijbewijs B of C heeft mag u overigens ook een brommobiel besturen en krijgt u bij verlenging van het rijbewijs ook de categorie AM toegevoegd. Heeft u geen enkel rijbewijs, dan moet u een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Het theorie examen bestaat uit 50 vragen waarvan er 44 juist beantwoord moeten worden. Er zijn 35 vragen die met JA/NEE moeten worden beantwoord en 15 meerkeuze- en open vragen. Dit theorie-examen is voor bromfietsen (AM2) en brommobielen (AM4) gelijk.

Praktijkexamen brommobiel

Voor het besturen van een brommobiel moet vanaf 1 maart 2010, naast het theorie examen ook een praktijkexamen worden afgelegd. Het examen voor bromfietsen is anders dan voor brommobielen. Voor brommobielen bestaat het examen uit elf speciale handelingen op een afgesloten terrein. Tijdens het examen kiest de examinator uit twee groepen van 5 handelingen en er moet in elk geval altijd de "stop in de bocht" oefening worden gedaan. Het examen duurt een half uur en de handelingen mogen een keer worden overgedaan, de examinator kijkt van een afstand toe. Verkeersdeelname tijdens het praktijkexamen wordt niet getoetst maar is natuurlijk wel zeer aan te raden indien u nog nooit in een brommobiel heeft gereden. Indien u examen heeft gedaan in een brommobiel mag u niet met een brom- of snorfiets gaan rijden. Heeft u examen gedaan op een bromfiets mag u wel in een brommobiel gaan rijden.

De 11 handelingen voor het praktijkexamen brommobiel zijn:

 1. Halve draai linksom: De kandidaat moet in één keer in een vloeiende lijn de brommobiel naar links draaien, over een breedte van 11 meter
 2. Fileparkeren (voorwaarts): De kandidaat moet handig en beheerst de brommobiel in een vak van 10 meter lang en 2.5 meter breed kunnen parkeren
 3. Precisiestop: Men rijdt met 35 km/u, moet gelijkmatig kunnen remmen en tot stilstand komen bij een poortje, dat op 17 meter afstand staat vanaf het rembeginpunt
 4. Keren door middel van steken:  De brommobiel moet in een (denkbeeldige) straat vlot gekeerd worden. Er mag niet gestuurd worden bij stilstand
 5. Achterwaarts parkeren: De kandidaat moet recht achteruit in een parkeervak parkeren en daarna vooruit en rechts het parkeervak verlaten
 6. Stoppen in de bocht: Met 30 km/u moet de kandidaat een bocht inrijden en op het teken van de examinator krachtig remmen en tot stilstand komen
 7. Recht achteruit rijden: Hier wordt de koersvastheid beoordeeld. Over een afstand van 20 meter moet de kandidaat recht naar een vast punt rijden
 8. File parkeren (achterwaarts): Hierbij moet de kandidaat achteruit in een vak parkeren (10 x 2.5 meter)
 9. Voorwaarts parkeren: De kandidaat moet de brommobiel rechtuit in een parkeervak parkeren en er weer achteruit uitrijden met een bocht naar rechts
 10. Noodstop maken: Bij een snelheid van 40 km/u moet de kandidaat de brommobiel tot stilstand brengen zonder controle over het voertuig te verliezen
 11. Uitwijkmanoeuvre: Met een geringe snelheid moet de kandidaat om een pylon heenrijden. Deze pylon staat 6 meter buiten de rijrichting. Vervolgens moet men terugkeren op de originele route.

Heeft U het bromfietscertificaat niet omgewisseld voor het AM rijbewijs?

Als u niet in het bezit bent van een rijbewijs in categorie A of B (of als u na 1 juli 1985 niet in het bezit van een A of B rijbewijs bent geweest) moet u bij het CBR een examen afleggen voor het rijbewijs AM. Naast het theorie-examen moet er per 1 maart 2010 ook een praktijkexamen afgelegd worden.

* In sommige gevallen wordt het B of C rijbewijs ingenomen door de politie/ justitie. Men komt dan niet zomaar automatisch in aanmerking voor het AM rijbewijs. Het ligt aan de zwaarte van het vergrijp wat de beoordeling zal zijn. Het is mogelijk dat er opnieuw een examen afgelegd moet worden voor het AM rijbewijs. Dit is ter beoordeling van het CBR.